O klubu

OLDTAJMER KLUB ZABOK osnovan je dana 16. studenog, 1994. godine na osnivačkoj skupštini u restoranu “ZABOKY” u Zaboku.

Dugogodišnje motorističke aktivnosti koje su se pojavile u Zlataru, Stubici, Oroslavju i Zaboku uspješno su se poklopile i spojile s opće europskim trendom očuvanja starinskih motora, oldtajmera. Ta sveopća motoristička klima rezultirala je u Zaboku, idejom o formiranju udruge ljubitelja starinskih motora, oldtajmer kluba. To je i dovelo do njegovog osnivanja.

Zabok kao zemljopisno središte Hrvatskog Zagorja, najlakše je ostvario ujedinjenje svih dobronamjernih motorista iz čitavog Hrvatskog Zagorja, ali i iz Zagreba i drugih krajeva. Svi motoristi kojima u žilama osim krvi teče i adrenalin izazvan benzinom a iz usta im se čuje lijepi domaći “kaj” udružili su se te 1994. godine u OLDTAJMER KLUB ZABOK.

Tadašnja prva uprava kluba, koja se i do danas nakon proteka skoro dvadeset godina nije puno promijenila, postavila je temelje koji su osnova kluba i koji mu osiguravaju dugoročno uspješno djelovanje i postojanje. Tada su bila postavljena:
•načela
•ciljevi i
•djelatnosti

Načela OLDTAJMER KLUBA ZABOK su sljedeća:
•Javnost rada i jednakost vlasništva
•Dobrovoljnost pristupanja i sudjelovanja
•Dobronamjernost članova i tijela
•Uzajamno potpomaganje

Javnost rada ostvaruje se pravodobnim izvješćivanjem članova o radu kluba, prvenstveno usmeno putem povjerenika te pisanim izvješćima na skupštinama i na drugi prikladni način. Jednakost vlasništva očituje se odredbom Statuta da su svi članovi vlasnici kluba u jednakim dijelovima te da ni jedan član ne može ostvariti veća vlasnička prava nad klubom od bilo kojeg drugog člana. Dobrovoljnost pristupanja očituje se u trenutku potpisivanja pristupnice za članstvo u klubu, što su već učinili svi dosadašnji članovi kluba.

Svi članovi kluba dobrovoljno sudjeluju u ostvarivanju ciljeva kluba kroz realizaciju djelatnosti i to ovisno od svojih mogućnosti, želja i sposobnosti. Tijela kluba omogućuju svakom članu takvo sudjelovanje.

Dobronamjernost članova i tijela kluba očituje se kroz dobru namjeru iznošenja misli i prijedloga članova prema tijelima kluba i uljudno ophođenje svakog člana prema drugim članovima kluba. Sva tijela kluba utvrđena Statutom se s dobrim namjerama odnose prema svakom članu s namjerom ostvarenja ciljeva kluba kroz djelatnosti.

Klub može ostvariti svoje ciljeve samo uzajamnim potpomaganjem svih članova, izabranim tijelima i obrnuto.

KONTAKT:

Oldtimer Klub Zabok

Ul.M.Gupca 15, 49210 Zabok

Tel / Fax: +38549226454

Email: otk.zabok@gmail.com